Vi har brug for dig...

Støt fra kun kr. 100,-

Mange gode oplevelser

Hvad er støtteforeningen?

Med Hjertet for Schuberts Minde er en støtteforening for børn og unge på Schuberts Minde.

Bestyrelsen for foreningen består af 5 frivillige, engagerede og kreative mennesker, som har lyst til at gøre en forskel for de børn som bor på Schuberts Minde. Formålet med støtteforeningen er, at samle penge ind til de unge, så de kan få en masse oplevelser, som de ikke før har fået.

Børnene på Schuberts Minde er enten frivilligt anbragt eller tvangsfjernet hjemmefra, fordi der har været så massive problemer, at deres udvikling har været i fare. Mange af disse børn kommer fra ressource svage familier, hvor der ikke har været økonomi eller overskud til at komme ud at opleve forskellige ting. Det kan være alt fra at spise på restaurant, komme i biografen, i Legoland, komme ud at rejse osv.

For at skaffe penge til disse oplevelser, afholder vi bl.a. dette arrangement ”Mad, vin og kunst”, som bliver afholdt en gang om året. Pengene fra dette arrangement går ubeskåret til børnene på Schuberts Minde.

Disse penge bliver brugt til oplevelser, rejser, udflugter – alt sammen noget som er med til at danne dem som mennesker.

Som støttemedlem kan du gøre en forskel og med dit bidrag er du med til at give børnene kultur, viden og dannelse samt gode oplevelser.

Tak for din støtte!

Følg os på facebook her og vær opdateret med vores arrangementer.

Hvordan bliver jeg medlem?

Man betaler et årligt kontingent og dette opkræves hvert år inden vores medlemsmøde den 1. mandag i november.

Man får her tilsendt en folder med indkaldelsen til mødet, hvor man også kan læse årsberetningen, beskrivelser fra børnene om de oplevelser de har haft samt regnskabet.

Kontingent pr. år:

Unge indtil 20 år:      25 kr.

Voksne:                  100 kr.

Familier:                 150 kr.

Firmaer:                 300 kr.

Kontingent og ekstra bidrag kan indbetales på konto nummer:

7670 1770143

Husk at skrive navn og mail adresse ved indbetalingen.