Vi har brug for dig...

Støt fra kun kr. 100,-

Mange gode oplevelser

Arrangementer der bliver afholdt for at samle penge ind til børnene

Vi afholder løbende aktiviteter i og omkring Behandlingshjemmet Schubertsminde. Alle penge fra disse arrangementer gives direkte videre til de unge på Schubertsminde.

Vi, "Med Hjertet for Schuberts Minde" behandler så løbende ansøgninger indsendt til os fra de unge, hvorefter vi afgører om vi vil støtte "projektet" i form af penge. Det kan være alt fra kr. 500,- til hjælp til billetter til et museum, til hjælp til kulturelle ture for alle, eller blot for nogle personer.

Se under menuen til venstre de tidligere og kommende arrangementer, samt læs børnenes tilbagemeldinger fra de oplevelser de har fået for pengene.