Vi har brug for dig...

Støt fra kun kr. 100,-

Mange gode oplevelser

Mad, vin og kunst

Fredag den 17/4 2020 afholdes det årlige mad, vin og kunst arrangement.

Som sædvanlig er der en lækkert 3 retters menu, auktion, lotteri og musikalsk indslag.

Musikken under middagen sørger Kaj Milter for.

Vi glæder os til at se mange gengangere og mange nye, som har lyst til at samle ind til børnene på Schuberts Minde.